NiCOTEN

Cea mai buna tigara electronica

Tigara electronica – Legislatie

Noi legi, cu privire la vapare, intra in vigoare in aceasta saptamana, tigara electronica – noi reglementari

Exista institutii care spun ca sunt necesare reguli pentru a descuraja oamenii sa preia obiceiul de utilizare a tigarii electronice. Utilizatorii de tigari electronice vor fi afectati de noile restrictii, din aceasta saptamana, in baza unei noi directive care se vor opri asupra tuturor produselor de fumat. Noua legislatie, care limiteaza puterea vapatului de lichide si reduce dimensiunea sticlelor de lichid, a fost introdusa anul trecut, insa companiile au primit 12 luni pentru a adopta modificarile. Reprezentati ai guvernului Uniunii Europene spun ca noile reguli sunt necesare pentru a descuraja oamenii sa isi faca un obicei din vapare, in timp ce criticii sustin ca noile legi vor incuraja fumatorii sa nu treaca la utilizarea e-tigarilor.   Legislatia include: Reducerea dimensiunii sticlelor de lichid pentru tigara electronica, utilizate pentru vanzarea catre clientul final O noua dimensiune maxima de 10 ml va fi aplicata, ceea ce inseamna ca utilizatorii nu vor mai putea cumpara in vrac, pentru a economisi bani. Acest lucru ar putea duce la cresterea preturilor.   Reducerea cantitatii de nicotina existenta in e-lichid In prezent, puterea maxima permisa este de 24 mg, aceasta va scadea la 20 mg.   Reducerea dimensiunilor rezervoarelor si cartuselor Rezervoarele vor fi reduse la 2 ml   Masuri anti-baby Datorita popularitatii bruste a vapatului, au existat preocupari ca ar putea deveni populare in randul scolarilor. In conformitate cu noile reglementari UE, toate ambalajele  aferente e-lichidelor trebuie sa fie “anti-baby”   Examinarea mai mare de catre guvern Producatorii din industrie vor fi rugati sa prezinte guvernului informatii deschise, detaliate si transparente despre produsele vandute si continutul acestora.   Orice comerciant cu amanuntul care nu respecta noua legilatie, de la data de 20 mai 2017, ar putea fi sactionat de catre institutiile de control.


Noi reglementari, noi schimbari!

Reglmentari UE cu privire la tigarile electronice

Desi Legea anti-fumat ne-a ocolit, Comisia Europeana nu a facut-o. De ce spunem asta? Deoarece din 20 mai 2016 au intrat in vigoare noi modificari la nivel european. Noile reglementari, pe scurt, cu privire la tigara electronica sunt: Capacitatea sticlei de lichid nu va depasi 10 ml. Concentratia de nicotina din lichidul pentru tigara electronica nu va fi mai mare de 2% . Rezervorul (cartusul) tigarii electronice nu va depasi capacitatea de 2 ml. Avertismentele in privinta sanatatii vor aparea si pe ambalajele tigarilor electronice si a consumabilelor. Sticlele de lichid vor avea capace anti-baby. Reclamele cu beneficii in privinta tigarilor electronice vor fi interzise. Controalele guvernamentale vor fi mai amanuntite in ceea ce priveste importarea si comercializarea tigarilor electronice si a consumabilelor. Ce doresc cu aceste legi? Standardizarea produselor pentru vapat si scaderea concentratiei de nicotina din e-lichide! Sa vorbim in detaliu despre aceste noi reglementari: Capacitatea sticlei de lichid – daca pana acum s-au comercializat sticle de lichid mai mari de 10 ml, de acum aceasta cantitate nu se va mai depasi. In concluzie lichidul NiCOTEN a fost si va ramane la 10 ml. Concentratia de nicotina - in momentul de fata concentratia de nicotina este de 24 mg, insa in continuare aceasta nu va mai exista. Noile modificari interzic concentratia de nicotina de 24 mg, iar cea maxima va fi de 20 mg. Capacitatea rezervorului – va fi limitata la maxim 2 ml. Avertismente – Partea din fata si din spate a ambalajelor de tigari electronice vor fi ocupate de avertismente privind sanatatea. Asa cum sunt pe pachetele de tigari clasice, vor fi si pe ambalajele de tigari electronice, in pricipiu cu urmatorul mesaj: “Acest produs contine nicotina, substanta care cauzeaza dependenta.”. Accesul copiilor la e-lichid va fi limitat – sticlele de lichid vor avea, obligatoriu, sistem de blocare sau in termeni mai cunoscuti “capac anti-baby”, astfel incat copii sa nu aiba acces la ele. Promovarea tigarilor electronice – Campaniile de promovare vor fi interzise de catre Comisia Europeana deoarece considera ca mesajele cu beneficiile tigarilor electronice pot duce la obiceiuri nesanatoase. Desi cercetatorii au demonstrat aceste beneficii si faptul ca in comparatie cu tigarile clasice, tigarile electronice sunt mult mai sanatoase, Comisia Europeana nu este de aceeasi parere. Controale detaliate - fiecare producator si importator va fi obligat sa prezinte toate informatiile referitoare la continutul concret al produselor. Aceste noi modificari au intrat in vigoare din 20 mai 2016, insa Directiva Produselor de Tutun a cerut o perioada de tranzitie de pana la un an pentru a se epuiza stocurile existente. Se mai incerca, inca, schimbarea acestor reglementari, iar noi vom reveni cu detalii, daca va mai fi cazul! Putem respecta noile legi si sa vapam in continuare linistiti! Avem dreptate dragi vaperi?


Unde se poate utiliza tigara electronica ? – Extras din lege

Legea nr. 15/2016 – modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 – prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I.- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 1. - Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România.” 2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:„i1) țigaretă electronică se înțelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conțin nicotină prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor;”. 3. La articolul 2, literele m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:„m) spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;n) spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.” 4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) și n2), cu următorul cuprins:„n1) mijloc de transport în comun se înțelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;n2) loc de joacă pentru copii se înțelege orice spațiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”. 5. La articolul 3, alineatele (1) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:„Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.(11) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.” 6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:„(12) În spațiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice.” 7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:„(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții:a) să servească exclusiv fumatului;b) să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;c) să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;d) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».” 8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) și (41) se abrogă. 9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:„(5) Se interzice vânzarea la bucată a țigaretelor, țigărilor de foi și cigarillos.” 10. La articolul 3, alineatul (71) se modifică și va avea următorul cuprins:„(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitățile sanitare și cele de învățământ, de stat și private.” 11. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 5. - Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art. 2 lit. m), n), n1) și n2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) și (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.” 12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 9. - În vederea difuzării de materiale promoționale de prevenire și combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio și de televiziune pun la dispoziție un spațiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului și organizațiile nonguvernamentale independente de industria tutunului și care au ca obiectiv al activităților reducerea consumului de tutun, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” 13. La articolul 10, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:„a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) și (11) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei;b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.” 14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 11. - Sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. c) și d) se aplică persoanelor juridice.” 15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 16. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 141. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, cu excepția prevederilor art. 10 lit. a.b) și c), unde constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.” Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, ParteaI. Art. III. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VALERIU-ȘTEFAN ZGONEAPREȘEDINTELE SENATULUI, CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU București, 29 ianuarie 2016. Sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42546/avocatnet.html#legatura


Se interzice utilizarea tigarii electronice in spatiile publice ?

Aceasta este o intrebare care ni se adreseaza des in ultima perioada si pentru voi am cautat, ne-am informat si avem un raspuns. Legea prevede ca tigarile electronice vor fi interzice doar in mijloacele de transport in comun si in locurile de joaca pentru copii. Chiar doamna deputat Aurelia Cristea a confirmat ca tigara electronica nu este interzisa in baruri, restaurante, cafenele etc. Potrivit art.I pct. 2. din Legea nr.15 /2016, fumatul nu include şi utilizarea tigaretelor electronice, acestea fiind “produse care pot fi folosite pentru consumul de vapori care contin nicotina prin intermediul unui mustiuc sau orice componenta a acestui produs, inclusiv un cartus, un rezervor si dispozitivul fara cartus sau rezervor”. Potrivit art.I pct.6. din Legea nr. 15/2016, utilizarea tigaretei electronice este interzisa doar in spatiile prevazute la art. 2 lit. n^1) din Legea nr.349/2002, respectiv in mijloacele de transport in comun! In forma sa modificata si completata, prin legea nr.15/2016, Legea nr.349/2002 prevede la art.3 următoarele: “(1) se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii. De la prezentele prevederi fac exceptie celulele pentru detinuti din penitenciarele de maximă siguranta. (1^1) Se interzice complet fumatul in unitatile sanitare, de invatamant, precum si in cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat si private. (1^2) în spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1 (in mijloacele de transport in comun) este interzisa inclusiv utilizarea tigaretei electronice.” Se pare ca noua lege nu va avea norme de aplicare dupa cum declarau reprezentantii Ministerului Sanatatii pentru Republica.ro “nu sunt necesare norme de aplicare, pentru ca legea este foarte clara” Speram ca am reusit sa va raspundem la acesta intrebare interpretand legea anti fumat.


Tigarile electronice si legislatia europeana – un sir lung de interpretari….

De mai multe zile avem in media diverse informatii cu privire la Legea Anti-Tabac, lege care va schimba cateva lucruri cu privire la TIGARILE TRADITIONALE mentolate si cu arome. In acesta lege avem si cateva paragrafe care se refera la tigarile electronice, din punctul meu de vedere o reglementare in acesta piata de tigari electronice este buna, insa acesta lege anti-tabac, in forma actuala, nu-i va ajuta prea mult pe cei care comercializeaza tigari electronice dintr-un singur motiv: NU prea reglementeaza nimic..... :) Nu vreau sa fiu inteles gresit, reglementarea tigarilor electronice va fi benefica consumatorilor si celor care le comercializeaza, excluzand din ecuatie "Tzepele" de care se tot vorbeste pe toate forumurile de specialitate. Revenim.... gasiti mai jos cateva informatii postate de cei de la gandul.info: "Ţigările electornice vor putea fi cumpărate doar dacă respectă anumite reguli. Astfel, acestea vor putea fi vândute doar dacă invocă proprietăţi curative sau preventive. Cele care nu au aceste menţiuni vor trebuie să conţină maxim 30 de mg/ml de nicotină şi să fie însoţite de avertismente privind riscurile asupra sănătăţii. Mai mult, aceste dispozitive nu vor mai putea fi vândute persoanelor sub 18 ani." Concluzia acestei legi (in dezbatere la acest moment), este ca tigarile electronice: NU SE INTERZIC, NU SE VOR COMERCIALIZA DOAR IN FARMACII, NU LE VA STERGE "CINEVA" DE PE FATA PAMANTULUI, ETC.... ;) Gasiti aici intregul articol    


Comanda telefonic tigara electronica la 0728 844 272
Powered by .Studio
Validare varsta
Ai implinit 18 ani?

Poți intra pe acest site numai dacă declari pe propria răspundere că ai împlinit vârsta legală.