NiCOTEN

Cea mai buna tigara electronica

Author Archives: nicoten

Unde se poate utiliza tigara electronica ? – Extras din lege

Legea nr. 15/2016 – modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 – prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I.- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 1. - Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România.” 2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:„i1) țigaretă electronică se înțelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conțin nicotină prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor;”. 3. La articolul 2, literele m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:„m) spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;n) spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.” 4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) și n2), cu următorul cuprins:„n1) mijloc de transport în comun se înțelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;n2) loc de joacă pentru copii se înțelege orice spațiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”. 5. La articolul 3, alineatele (1) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:„Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.(11) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.” 6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:„(12) În spațiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice.” 7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:„(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții:a) să servească exclusiv fumatului;b) să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;c) să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;d) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».” 8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) și (41) se abrogă. 9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:„(5) Se interzice vânzarea la bucată a țigaretelor, țigărilor de foi și cigarillos.” 10. La articolul 3, alineatul (71) se modifică și va avea următorul cuprins:„(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitățile sanitare și cele de învățământ, de stat și private.” 11. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 5. - Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art. 2 lit. m), n), n1) și n2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) și (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.” 12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 9. - În vederea difuzării de materiale promoționale de prevenire și combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio și de televiziune pun la dispoziție un spațiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului și organizațiile nonguvernamentale independente de industria tutunului și care au ca obiectiv al activităților reducerea consumului de tutun, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” 13. La articolul 10, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:„a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) și (11) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei;b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.” 14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 11. - Sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. c) și d) se aplică persoanelor juridice.” 15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 16. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 141. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, cu excepția prevederilor art. 10 lit. a.b) și c), unde constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.” Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, ParteaI. Art. III. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VALERIU-ȘTEFAN ZGONEAPREȘEDINTELE SENATULUI, CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU București, 29 ianuarie 2016. Sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42546/avocatnet.html#legatura


Ce cred 120 de medici din Franta despre tigara electronica

120 de experti in sanatate, printre care medici cardiologi, pneumologi, oncologi si specialisti in tratarea dependentelor, au somat guvernul francez sa puna la punct o politica pentru reducerea efectelor negative ale tigarilor clasice cu ajutorul tigarilor electronice. Acestia au realizat o scrisoare oficiala pentru liderii politici din aceasta tara, care a fost data publicitatii in cadrul seminarului "Vape Meet", organizat de catre Asociatia Independenta a Utilizatorilor de Tigara Electronica (Aiduce) si de Federatia Interprofesionala (Fivape). Mai putin periculos decat carnea rosie Conform dr. Philippe Presles, de la SOS Vicii, cel care a initiat aceasta petitie al carui scop este reducerea efectelor negative ale fumatului, tigara electronica este mult mai sigura decat tigarile din tutun. In plus, specialistul considera acest dispozitiv mai putin periculos decat carnea rosie, pe care Agentia Internationala de Cercetare a Cancerului (IARC) a catalogat-o recent drept potential cancerigena. „In ultimii zece ani, de cand tigarile electronice exista pe piata, nu am avut niciun caz de pacient cu boli legate de folosirea acestora si zero decese”, a explicat Presles. El a mai precizat ca fumatul omoara 78.000 de francezi, in fiecare an. „Inainte sa condamnam tigara electronica, este esential sa studiem cu atentie miza”, a mai spus expertul in sanatate. In somatia publica adresata liderilor francezi, cei 120 de specialisti au inclus concluziile unui raport realizat de Ministerul Sanatatii din Marea Britanie, care afirma ca vapatul este cu 95% mai sigur decat fumatul. Francezii au mai comparat politica fumatului si cea a tigarilor electronice cu cea din Marea Britanie si considera ca „strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului cu ajutorul tigarii electronice, combinata cu pretul ridicat al produselor din tutun, a fost un succes in Marea Britanie, unde populatia adulta care fumeaza reprezinta doar 18% din populatia totala”. Pe de alta parte, populatia fumatoare din Franta reprezinta o treime din cea totala, iar studiile arata ca doua treimi din acest procent considera ca tigarile electronice sunt mult mai nocive decat cele traditionale, in comparatie cu doar o treime din britanici, ceea ce ilustreaza „o diferenta intre cele doua abordari politice”. O viata mai sanatoasa In viata reala, fumatul constituie principala sursa de deces in Franta si in intreaga Europa, dar institutiilor nu prea pare sa le pese de educarea publicului. „Tigarile electronice sunt incomparabil mai putin toxice decat cele clasice, nu exista niciun dubiu”, a afirmat Laurent Liguine, specialist in tratarea dependentelor la spitale din orasele Rennes si Laval si unul din cei 120 de experti in sanatate care sustin vapatul. "Aceste dispozitive se potrivesc foarte bine cu reducerea daunelor fumatului, lucru pe care eu il sustin. Lobby-ul pentru abstinenta totala nu mai functioneaza, in schimb trebuie sa ne concentram pe imbunatatirea sanatatii pacientilor nostri. Obiectivul nostru este sa avem o viata mai sanatoasa. Daca acest lucru implica renuntarea definitiva la nicotina, atunci este grozav, dar pacientul trebuie sa aiba o alternativa. Este ineficient sa intervii total”, a mai explicat Liguine. Petitia pentru tigaraelectronica a fost semnata de catre renumiti medici francezi, printre care chirurgul cardiolog Alain Pavie, oncologii Alain Marc si Espié Livartowski, expertii in tratarea dependentei Alain Morel, Anne Borgne şi William Lowenstein si multi alti specialisti in sanatate din strainatate, inclusiv din Statele Unite ale Americii. Sursa: www.evz.ro


Se interzice utilizarea tigarii electronice in spatiile publice ?

Aceasta este o intrebare care ni se adreseaza des in ultima perioada si pentru voi am cautat, ne-am informat si avem un raspuns. Legea prevede ca tigarile electronice vor fi interzice doar in mijloacele de transport in comun si in locurile de joaca pentru copii. Chiar doamna deputat Aurelia Cristea a confirmat ca tigara electronica nu este interzisa in baruri, restaurante, cafenele etc. Potrivit art.I pct. 2. din Legea nr.15 /2016, fumatul nu include şi utilizarea tigaretelor electronice, acestea fiind “produse care pot fi folosite pentru consumul de vapori care contin nicotina prin intermediul unui mustiuc sau orice componenta a acestui produs, inclusiv un cartus, un rezervor si dispozitivul fara cartus sau rezervor”. Potrivit art.I pct.6. din Legea nr. 15/2016, utilizarea tigaretei electronice este interzisa doar in spatiile prevazute la art. 2 lit. n^1) din Legea nr.349/2002, respectiv in mijloacele de transport in comun! In forma sa modificata si completata, prin legea nr.15/2016, Legea nr.349/2002 prevede la art.3 următoarele: “(1) se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii. De la prezentele prevederi fac exceptie celulele pentru detinuti din penitenciarele de maximă siguranta. (1^1) Se interzice complet fumatul in unitatile sanitare, de invatamant, precum si in cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat si private. (1^2) în spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1 (in mijloacele de transport in comun) este interzisa inclusiv utilizarea tigaretei electronice.” Se pare ca noua lege nu va avea norme de aplicare dupa cum declarau reprezentantii Ministerului Sanatatii pentru Republica.ro “nu sunt necesare norme de aplicare, pentru ca legea este foarte clara” Speram ca am reusit sa va raspundem la acesta intrebare interpretand legea anti fumat.


Persoanele care utilizeaza tigari electronice reduc substatial substantele toxice inhalate

Ingrijorarea a fost ridicata cu privire la prezenta substantelor toxice din vaporii tigarii electronice, in special compusi carbonilici (de exemplu acroleina), care pot fi produse prin incalzirea glicerolului si glicolului utilizate in lichidele pentru tigara electronica. Astfel cercetatorii din Marea Britanie au facut un STUDIU ce a fost emis de publicatia stiintifica Cancer Prevention Research. In acest studiu concluzia acestora a fost ca fumatorii care inlocuiesc tigarile traditionale cu tigarile electronice, chiar si pentru o perioada scurta de timp, reduc mult expunerea la diversi factori poluanti (monoxid de carbon si acroleina care in timp afecteaza corpul uman). Monoxidul de carbon, pe care fumatorii de tigari de tutun il inhaleaza, poate descreste cantitatea de oxigen transportat in globulele rosii din sange. Acest lucru duce la ingrosarea arterelor, boli de inima si accidente vasculare cerebrale. Acroleina este o substanta care irita tesutul expus si poate distruge cilii, acele mici particule care elimina microbii si bacteriile din plamani si din tractul respirator, fumatorii fiind astfel susceptibili la boli pulmonare si alte afectiuni grave. Studiul a fost realizat cu ajutorul a 40 de fumatori, cu varste cuprinse intre 35 si 40 de ani, care isi doreau sa renunte la fumat, dar care in trecut au esuat in aceasta incercare. Cercetatorii le-au oferit acelasi tip de tigara electronica fumatorilor si au masurat cantitatea de monoxid de carbon din respiratia acestora cu o saptamana inainte de inceperea experimentului, in ziua in care au trecut pe tigari electronice si dupa 4 saptamani, iar pentru depistarea expunerii la acroleina s-a recoltat urina dupa acelasi tipar. Rezultatele, conform studiului, dupa cele 4 saptamani au fost astfel: - 16 persoane, care au folosit numai tigari electronice in intervalul acesta, au redus cu 80% expunerea la monoxid de carbon si acroleina; - 17 persoane, care au folosit alternativ tigarile electronice cu cele clasice, au redus cu 52% expunerea la monoxid de carbon si 60% expunerea la acroleina. Coordonatorul principal al acestei descoperiri, Hayden McRobbie, de la Institutul de Medicina Preventiva, din cadrul Universitatii Queen Mary din Londra, considera ca fumatorii trebuie sa renunte definitiv la tigarile clasice pentru a observa beneficiile adevarate de pe urma tigarilor electronice. “Acest lucru se intampla, de obicei, dupa o perioada de timp, iar fumatorii pot fi incurajati sa afle ca exista un avantaj din punctul de vedere al sanatatii, imediat ce incep sa foloseasca tigarile electronice”, a declarat McRobbie pentru agentia de stiri Reuters. Actualul studiu vine in completarea altor cercetari recente care demonstreaza ca tigarile electronice sunt mai bune pentru fumatori, din punct de vedere al sanatatii. „Acest studiu demonstreaza ca fumatorii ar trebui informati ca tigarile electronice ii ajuta sa nu se mai expuna la chimicale periculoase pentru sanatatea lor”, a spus Dr. Riccardo Polosa, seful centrului de cercetare a tutunului, de la Universitatea din Catania (Italia), pentru Reuters.


Un nou studiu arata ca anti-fumatorii si anti-vaperii activisti fac o treaba buna (din pacate)

Un nou studiu publicat in Jurnalul American de Medicina Preventiva a constatat unele rezultate ingrijoratoare despre perceptia fumatorilor despre tigarile electronice si riscul lor real. Anchetatorii au evaluat date de la 3630 de adulti (50,5% femei; 61,6% albi, 13,7% hispanici, 10% negri,), in varsta, minima de 18 ani, care au participat prin e-mail la Health Information National Trends Survey. Sondajul a fost realizat de catre Institutul National al Cancerului, perioada octombrie 2012 si ianuarie 2013. Mai mult de jumatate (58,1%) dintre participanti au fost nefumatori, 22,4% fosti fumatori, iar 18,5% actuali fumatori.     Cum era de asteptat, sensibilizarea asupra tigarilor electronice a crescut la 77% de la 16% cat era in 2009. Cu toate acestea, doar 51% din actualii respondenti care au remarcat sensibilizarea cred ca aceste produse sunt mai putin nocive in comparatie cu tigarile clasice, actualii fumatori fiind de doua ori jumatate mai predispusi decat nefumatorii sa creada ca tigarile electronice sunt mai putin daunatoare. Dintre toate persoanele ce spun ca stiau despre tigarile electronice, grupurile cele mai susceptibile de a crede ca tigarile electronice sunt mai putin daunatoare decat tigarile clasice, sunt cele formate din tineri, mai educati si actuali fumatori. Cu toate acestea, in 2010, 84.7 % din fumatorii intervievati credeau ca tigarile electronice sunt mai putin daunatoare fata de 65% din fumatori in actualul studiu. Autorii au declarat: “Acest lucru indica, probabil, ca scepticismul si/sau preocuparile incep sa se dezvolte, au spus cercetatorii intr-un comunicat.”     Cu toate acestea, rezultatele sunt extrem de ingrijoratoare pentru Comunitatea de Sanatate Publica. Nu exista absolut nicio indoiala ca, pe baza tuturor dovezilor stiintifice disponibile în prezent, tigarile electronice sunt, de departe, mai putin nocive decat tigari traditionale. Singura dezbatere stiintifica existenta si disputata este despre potentialul rau aproximativ al tigarilor electronice. Oricine crede ca riscul relativ este comparabil cu tigarile traditionale este, pur si simplu, ignorant sau in mod deliberat minte. S-a constatat ca oamenii (mai ales fumatorii) nu cred ca tigarile electronice sunt mai putin daunatoare decat tigarile clasice, ceea ce este un indiciu clar ca partea miscarii de control a tutunului, care este ideologic opus e-tigarilor, fac o treaba destul de buna in DEZINFORMAREA publicului. Prin aceasta, sunt afectati direct fumatorii, care ar putea gandi sa foloseasca tigara electronica ca alternativa la tigarile clasice, dar, din pacate, sunt descurajati sa faca acest lucru. Mai mult decat atat, ei creeaza un conflict social in cadrul societatii, intre vaperi si fumatori / nefumatori / non-vaperi, prin perceptia vaperilor ca utilizatori al unui produs nesanatos.     Situatia este extrem de daunatoare sanatatii publice. Este o datorie etica si o obigatie a tuturor oamenilor de stiinta sa prezinte adevarul la dispozitia publicului si sa opreasca jocurile care costa vieti in fiecare zi. Sentimentelor de frica si intimidare, bazate pe teorii ce nu pot rezista in fata bunului simt, nu ar trebui sa li se permita sa cucereasca. Noi ar trebui sa empatizam cu fumatorii si sa-i ajutam sa renunte de tigari, in loc de demonizarea si pedepsirea lor pentru incapacitatea medicinei de a dezvolta un medicament foarte eficient pentru renuntarea la fumat. Tigarile electronice si alte produse sunt create cu scopul reducerii efectelor negative ale tutunului si reprezinta unica oportunitate ce nu am avut-o in trecut, o oportunitate de a permite oamenilor sa preia controlul asupra sanatatii proprii, eliminand produsele conducatoare de compusi chimici nocivi si reducerea bolilor cauzate de fumat si moartea la nivel global. Sursa: http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07


Dovezile prezentate de FDA cu privire la tigarile electronice

 Aceasta este o recenzie a literaturii sistematice, publicata in Therapeutic Advances in Drug Safety, care evalueaza toate dovezile privind siguranta si riscurile asociate cu utilizarea tigarii electronice. De retinut, autorii acestei recenzii sunt implicati activ in cercetarea tigarii electronice si sunt eminenti oamenii de stiinta cei mai productivi din punct de vedere al numarului de publicatii in reviste pe aceasta tema (Zyoud et al.Worldwide research productivity in the field of electronic cigarette: a bibliometric analysis. BMC Public Health 2014;14:667.)  Desi cercetarea si cunostintele despre tigari electronice este in continua expansiune, exista suficiente dovezi pentru a sustine ca acestea sunt, de departe, mai putin daunatoare, comparativ cu tigarile de tutun si ca trecerea de la tigara de tutun la utilizarea tigarii electronice este de asteptat sa conduca la beneficii semnificative de sanatate pentru fumatori. Principalele puncte ale acestei recenzie sunt: - Utilizarea tigarii electronice emite un abur (care poate contine nicotina) fara a implica arderea. - Nicotina nu apare in lista oficiala ca o substanta cancerigena, nu provoaca boli respiratorii si are efecte minime in initierea si propagarea aterosclerozei. In ciuda analizelor care demonstreaza ca nicotina poate prezenta efecte cancerigene si mutagene, niciun studiu clinic nu a confirmat vreodata ca are astfel de proprietati la nivel asociat cu utilizarea umana. Este bine cunoscut faptul ca fumatorii de tigari clasice sufera afectiuni dramatice datorate fenomenului de ardere. - Cele mai multe din substantele chimice emise in fumul de tigara clasica sunt complet absente in tigarile electronice, sau sunt prezente in cantitati minime. - Un exemplu caracteristic este nitrosamina specifica tutunului, fumul rezultat este de pana la 1800 de ori mai mare, comparativ cu utilizarea de tigara electronica. Nicio tigara electronica nu emite ceea ce elibereaza produsele cu ardere. Alte substanțe chimice toxice, cum ar fi carbonilul, sunt emise la nivel mai mic, in comparatie cu produsele din tutun. Profilul chimic al lichidelor de tigari electronice si aburi este perfect compatibil cu rolul lor ca produse de reducere a noxelor din tutun. - Studiile de evaluare a dimensiunii particulelor au fost aratate gresit, ca dovada, riscul pentru boli cardiovasculare si respiratorii. In realitate, este o vedere stiintifica fara precedent sa discuti despre dimensiunea si ignorarea compozitiei particulelor. Aburul tigarii electronice este in principal format din picaturi de propilen (sau polietilen) glicol, glicerol, nicotina si arome, cu cantitati foarte mici de alte produse chimice. Ele sunt incomparabile cu micro- si nano-particulele emise de sursele de ardere (cum ar fi tigarile de tutun) sau in materie de particule de poluare a mediului. Nu există nicio dovada ca particulele emise de tigarile electronice reprezinta un factor de risc pentru boli cardiovasculare. Pe baza compozitiei lor, acestea confera (daca este cazul) un risc minim. - Toate studiile de citotoxicitate ale aburilor de la tigarile electronice au constatat ca acestea au un minim, iar in unele cazuri deloc, proprietati citotoxice la nivelul celulelor cultivate. Comparatia cu fumul de tigara traditionala a confirmat ca tigarile electronice sunt de departe mai putin toxice la nivelul celulelor studiate. Studiile pe animale au verificat profilul benefic de siguranta dintre ingredientele de baza ale tigarilor electronice (propilen/polietilen glicol, glicerol si nicotina), comparativ cu fumul tigarilor clasice. - Nu exista expunere la mana a doua la produsele cu ardere. Expunerea nicotinei este de 10 ori mai mica decat la tigarile clasice. De retinut, expunerea nicotinei la mana a doua nu este asociata cu dependenta sau alte implicatii negative asupra sanatatii. Un studiu a constatat eliberarea de hidrocarburi aromatici policiclici; oricum, constatarea este discutabila din cauza lipsei arderii din tigarile electronice. - Studiile clinice au demonstrat ca utilizarea tigarii electronice nu este asociata cu agravarea acuta a functiei cardiace sau tulburari de flux coronarian si nu activeaza caile inflamatorii. Exista constatari mixte cu privire la efectele acute asupra functiei respiratorii. Niciun studiu nu a constatat agravarea masuratorilor spirometrice, pe cand un studiu a comparat fumatul activ si pasiv cu utilizarea tigarilor electronice si a gasit efecte adverse doar dupa fumat. De retinut, un studiu recent ( nu este inclus in recenzie pentru ca a fost publicat mai tarziu) a descoperit ca la fumatorii astmatici ce au trecut la utilizarea tigarii electronice exista o imbunatatire semnificativa a functiilor respiratorii dupa 1 an de utilizare (Polosa et al. Efectele abstinentei fumatului si reducerea la fumatorii astmatici care trec pe tigarile electronice: dovezi pentru prejudicii de inversare. Int J Environm Res Public Health 2014;11:4965-4977). Dovezile complesitoare actuale sprijina faptul ca tigarile electronice sunt, cu o marja mare, mai putin daunatoare decat tigarile clasice. Orice decizie de reglementare trebuie sa se bazeze pe dovezi stiintifice. Desi sunt necesare studii pe termen lung pentru a evalua cu precizie amploarea reducerii riscurilor, aceasta ar trebui sa fie examinata prin supraveghere dupa punerea pe piata, cum este cazul pentru fiecare alt produs de consum si chiar si pentru medicamente.  Sursa: http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/research


Trecerea de la tigari la e-tigari are beneficii semnificative de sanatate, potrivit unui sondaj cu mai mult de 19.000 de utilizatori

 Multe beneficii de sanatate sunt raportate de catre utilizatorii de tigara electronice, potrivit unui nou studiu publicat astazi in Jurnalul International de Cercetare a Mediului si Sanatate Publica. Studiul a fost un sondaj la nivel mondial, cu un chestionar disponibil in 10 de limbi diferite, pentru a evalua experienta, tipul de consum, efectele secundare si beneficiile observate de consumatorii de tigara electronica.         In total, 19 441 vaperi au participat la studiu. Mai mult de 80% au substituit complet tigarile clasice cu tigara electronica, in timp ce restul au redus consumul de tigari clasice de la 20 la 4, pe zi. Principalele concluzii ale studiului au fost ca vaperii utilizeaza e-tigari pentru a reduce sau a substitui complet tigarile traditionale din motive de sanatate. Ei initiaza utilizarea cu un nivel ridicat de nicotina, mai mult de 1 participant din 5, incepand cu o concentratie de nicotina mai mare de 20 mg / ml. E-tigarile au substituit eficient fumatul chiar si cei foarte dependenti, majoritatea consumatorilor care utilizeaza dispozitive sunt de a doua, a treia generatie. Majoritatea au considerat tigarile electronice mai putin daunatoare decat tigarile clasice, in timp ce 11% le-au considerat complet inofensive. Efectele secundare au fost raportate de mai mult de jumatate dintre participanti (59,8%), iar cele mai frecvente fiind uscarea gurii sau a gatului; efectele secundare au fost usoare si in cele mai multe cazuri au fost ulterior rezolvate (partial sau complet). Participantii au prezentat beneficii semnificative ale starii fizice si ameliorarea conditiilor de boala pre-existente (inclusiv boli respiratorii cum ar fi astmul si boala pulmonara obstructiva cronica).         "Acesta este de departe cel mai mare studiu cu utilizatori de tigara electronica publicat vreodata pana acum", a declarat cercetatorul conducator si autor principal al manuscrisului, Dr. Konstantinos Farsalinos de la Centrul de Chirurgie Cardiaca Onassis din Atena-Grecia. El a remarcat: "Desi studiul a evaluat doar experienta utilizatorilor dedicati, este important sa se examineze modul în care acest grup utilizeaza tigara electronica, astfel incat sa putem da fumatorilor instructiuni cu privire la modul de folosire a dispozitivelor pentru a trece de la tigari cu tutun la utilizarea e-tigarilor "         Studiul a constatat ca cei care au inlocuit complet fumatul sunt mai predispusi la beneficii de sanatate, comparativ cu utilizatorii duali. "Aceasta este o constatare asteptata", a declarat Dr. Farsalinos. "E-tigari nu prezinta proprietati terapeutice, dar folosindu-le în loc de tutun este cu siguranta de asteptat sa conduca la beneficii substantiale pentru sanatate. Acest lucru este sprijinit de toate activitatile de cercetare efectuate pana in prezent cu privire la profilul de siguranta al tigarilor electronice. Cu toate acestea, ar trebui sa asteptam dupa studiile de monitorizare pe termen lung pentru a defini impactul global al utilizarii tigarilor electronice, asupra sanatatii"         “Nivelurile ridicate de nicotina sunt utilizate la inceperea utilizarii tigarilor electronice; ulterior, utilizatorii incearca sa reduca consumul de nicotina, doar o mică minoritate, folosesc lichide fara nicotina.”, a declarat Dr. Farsalinos. "Trebuie subliniat faptul ca niciunul dintre ei NU au devenit fumatori DUPA inceperea utilizarii de tigara electronica", a adaugat. Studiul complet aici ! Sursa: http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/research


Tigarile electronice “aproximativ 95% mai putin nocive” comparativ cu tigarile clasice

Un nou raport publicat in Marea Britanie a ajuns la concluzia ca tigarile electronice nu sunt nici pe aproape la fel de daunatoare decat tigarile clasice. Efectuat de Public Health England (PHE), raportul a descoperit faptul ca tigarile electronice sunt “aproximativ cu 95% mai putin nocive” decat tigarile traditionale si ca Serviciul National de Sanatate ar trebui sa ia in considerare recomandarea acestora in ajutarea oamenilor sa renunte la fumat. Ei au ajuns, de asemenea, la concluzia ca nu exista “nicio dovada” ca ei incurajeaza tinerii sa inceapa sa fumeze.     Recenzia sugereaza ca e-tigarile pot contribui la scaderea ratei fumatorilor in Marea Britanie la 2.6 milioane de adulti care au spus acum ca urmeaza sa utilizeze produsul. De asemenea au descoperit ca toti acesti adulti sunt fosti fumatori, intarind dovada ca majoritatea oamenilor nu incep sa foloseasca tigara electronica dupa ce nu au fumat niciodata ci, in schimb, o utilizeaza sa renunte la fumat sau sa reduca tigarile.     Profesorul Kevin Fenton, Directorul de sanatate si bunastare la PHE explica: “Tigarile electronice nu sunt complet lipsite de riscuri dar in comparatie cu fumatul, evident arata ca ele transporta doar o mica parte din efectele nocive. Problema este ca oamenii cred din ce in ce mai mult ca ele sunt la fel de daunatoare si acest lucru poate retine multi fumatori sa renunte la fumat. Serviciile locale de renuntare la fumat ar trebui sa sprijine utilizatorii de tigari electronice in calatoria lor de renuntare definitiva.”     Interesant este ca in ciuda ratei mari a celor care renunta la fumat pentru a se apuca de vapat, numarul oamenilor care cred ca tigarile electronice sunt mai daunatoare decat fumatul traditional este, de asemenea, in crestere. Raportul detaliaza cum numarul este in crestere de la 8.1% in 2013 la 22.1% in 2015. Acest lucru merge impotriva tuturor dovezilor stiintifice actuale care, evident, arata contrariul.     Raportul, de asemenea, dezminte intr-un fel temerile ca tigarile electronice actioneaza ca o cale de a-i face pe tineri sau pe nefumatori sa inceapa sa fumeze.Acest rationament este partial in spatele guvernului din Tara Galilor care recent a interzis tigarile electronice in toate locurile special amenajate pentru fumatori argumentand ca acestea pot normaliza acest obicei si pot incuraja tinerii sa-l adopte.     Profesorul Linda Bauld de la Cercetarea Cancerului din Marea Britanie spune: “Temerile ca tigarile electronice au facut fumatul sa apara, din nou, sau chiar au condus oamenii sa isi cumpere tigari din tutun(..). De fapt, dovezile generale arata ca tigarile electronice actuale ajuta oamenii sa renunte la tigarile clasice.”     Se estimeaza ca in prezent 80 000 de oameni din Anglia mor in fiecare an din cauza fumatului, dar daca toata lumea inlocuieste fumatul cu vapatul, aceasta cifra se preconizeaza sa scada la 4 000. Dovezile, potrivit raportului, sunt clare: Vapatul este mult mai putin nociv decat fumatul. Si daca este folosit in combinatie cu serviciile care sprijina renuntarea la fumat ei ofera o sansa mai mare de a renunta de tot. Sursa:http://www.iflscience.com/health-and-medicine/e-cigarettes-around-95-less-harmful-regular-smoking-according-independent-report


Cercetatorul care a studiat tigarile electronice – interviu – partea a doua

ECF: Cat timp iti ia din viata munca ta in jurul tigarilor electronice? Dr Farsalinos: Majoritatea timpului. Pentru a face cercetari trebuie sa fii putin nebun si sa iti placa cu adevarat ce faci. Nu este doar o profesie. Dar nu este vorba doar despre efectuarea cercetarii actuale, o multime de cercetari intra intr-un studiu si un singur studiu este foarte greu de facut. Inainte de toate trebuie sa planifici o cercetare si sa proiectezi protocoale in jurul ei. Dupa trebuie sa gasesti fonduri. Acesta trebuie aprobat de Comitetul de etica al spitalului. Cand aceste etape sunt complete trebuie sa gasesti voluntari. Deci trebuie sa fie multe gata inainte de a incepe. ECF: Cate studii despre vapat ai facut pana acum? Dr Farsalinos: Pana acum am publicat 7 cu alte 3 acceptate si in asteptare sa fie publicate. Am mult mai multe protocoale terminate pe birou, deja aprobate de Comitetul de etica, inclusiv unul despre detectarea substantelor cancerigene in metabolismul fumatorilor comparativ cu cele gasite la vaperi. Ele astepta ca cineva sa ofere bani pentru a le face. Daca as avea bani as incepe chiar maine. ECF: Cum iti finantezi, de obicei, studiile? Dr Farsalinos: Unele studii le-am facut deoarece nu au necesitat cheltuieli, ca taxe ale spitalului sau laborator, au fost efectuate gratuit. Un exemplu ar fi Studiul Topografia Vapatului unde eu si echipa mea am lucrat, fara sa fim platiti, in timpul nostru liber, chiar si in week-end-uri. Chiar nu pot numara orele in care noi am inregistrat video vaperii si am analizat rezultatele cu un software specializat. Chiar si cu dorinta noastra de a lucra gratuit, nu putem intreprinde studii clinice costisitoare. De exemplu, cand noi am facut Studiul Viteza Fluxului Coronarian spitalul unde am facut studiul ne-a cerut 240€/persoana/examinare. Studiul a implicat mai mult de 80 de voluntari participanti, fiecare necesitand doua examinari. Sunt foarte multi bani si este doar o taxa de spital. Studiile necesita un numar de persoane care sa lucreze la ele. Este imposibil pentru mine sa administrez o injectie intravenoasa si sa execut o cardiograma in acelasi timp. Trebuie sa fie cineva sa ma ajute, de obicei mai mult de o persoana. ECF: Decenii in urma fumatul a fost promovat ca fiind sanatos din cauza cercetarilor despre care noi, acum, stim ca adevarul este opusul. Crezi ca oamenii sunt speriati sa admita ca vapatul poate fi mai putin periculos decat fumatul, iar in cazul in care se dovedeste a fi gresit, la un moment dat, in anii ce vor veni, sa fie trasi la raspundere? Dr Farsalinos: De aceea, principalele mele declaratii ca tigarile electronice, potrivit unei cercetari curente, sunt de departe mai putin daunatoare decat tutunul. Nu zic ca sunt sigure, nu zic ca este un obicei sanatos astfel incat toata lumea ar trebui sa continuie sa-l aiba. Eu doar compar asta cu efectele tutunului, stiind ce contin tigarile clasice. Desigur, sunt mai multe lucruri ce ar trebui sa le stim la nivel de laborator, de la efectele diverselor metale ce privesc eliberarea de metale grele si toxicitatea vaporilor la analiza consecintelor chimicalelor puse in tigarile elctronice utilizate, cu voltaj ridicat. In prezent, exista posibilitati infinite de cercetare, avem multe protocoale pregatite, dar finantarea lipseste. ECF: Asta ne duce cu gandul la un studiu curent de-al tau cu privire la potentialul ingredientelor nocive in lichide. Poti sa detaliezi asta? Dr Farsalinos: Am inceput sa fac acest studiu bazat pe una sau doua probe in care am gasit unele substante chimice care nu ar fi trebuit sa fie acolo. Există multa anxietate, în jurul acestui lucru, pe care am inteles-o, desigur, si oamenii ma intreaba despre asta in fiecare zi. Dar trebuie sa definim problema in primul rand, care este ceea ce echipa mea și cu mine facem acum. Daca vorbim despre asta fara a defini problema exista riscul de a creea "stiri", care nu sunt corecte.Testam aproximativ 160 de lichide de peste tot. Vrem sa vedem dacă exista o problemă la scară globala, si în ce masura. Cand vom avea rezultatele vom anunta cat de multe lichide au fost afectate si ce am gasit în ele. Dar vom prezenta, de asemenea, propunerea noastra pentru o soluție, pentru ca doar sa descoperi problema nu inseamna nimic. ECF: Puteti sa va dati seama care este principala problema in acest moment? Dr Farsalinos: Nu exista in prezent nicio testare, pe scara larga, a fabricarii produselor, asta este o problema. Alta problema este lipsa de cunostiinte detinute de companiile care produc si vand lichid pentru tigara electronica. Aceasta industrie s-a dezvoltat sub forma intreprinderilor mici si mijlocii; nu exista nicio industrie mare (pana de curand). Ei nu stiu ce sa testeze, doar daca vor sa isi investeasca banii in asta. Deci ei sunt “prinsi”. Am vazut cateva companii incercand sa testeze, dar a fost inutil, furnizand informatii utile aproape inexistente. Ei au cercetat pe internet, intreband laboratoarele de chimie ce trebuie sa faca. Dar majoritatea oamenilor de stiinta, chiar si cei mai respectati experti din domeniu, nu detin cunostiintele necesare daca nu au lucrat in special cu tigarile electronice. Ele sunt un produs nou complicat, noi nu am mai vazut ceva asa complex inainte - este o combinatie intre chimie, tehnologie, electronica si fizica. Este asa complicat incat am avut experiente in care laboratoarele au facut mari greseli metodologice cand le-am dat sa testeze o tigara electronica. Este foarte important sa stii ce faci deoarece la nivel de laborator este foarte usor sa abuzezi si sa produci rezultate ireale inutile. Daca testele nu reprezinta modul in care produsul este folosit de vaperi, atunci ce rost mai are? ECF: Unul din argumentele pe care il auzi de la companiile mici este acela ca ei nu-si pot permite sa-si testeze produsele si sa supravietuiasca, ca si afacere. Dr Farsalinos: Ei bine, in realitate doar producatorii trebuie sa fie responsabili de testare. Comerciantii nu trebuie sa faca niciun test; nu este logic sau realist, ei trebuie doar sa fie responsabili sa fie siguri ca produsele ce le vand au fost testate in mod corespunzator. Problema este ca nimeni nu intreaba de niciun test. Sarcina este a producatorilor si nu este de ajuns sa spuna ca ei testeaza produsele, ei trebuie sa elibereze rezultate care sa dovedeasca asta. In caz contrar, ei pot spune orice vor. Am incredere ca industria va fi responsabila astfel incat sa reactioneze si sa solutioneze orice problema pe cat posibil. Daca producatorii incep sa elibereze rezultate s-ar face marketing mai bun. Ei pot arata publicului ca produsul pe care il vand este sigur si competitorii sai ar face la fel sa ramana pe piata. Regulamentul va cere, pana la urma, ca testele pe lichide sa fie obligatorii iar publicitatea interzisa, astfel cum spune reglementarea Uniunii Europene, cred ca singurul mod de comercializare a produselor va fi prin testare, deci cu cat testele sunt mai extinse cu atat avantajul marketingului este mai mare. Nu vei fi capabil sa sponsorizezi evenimente sau publicitate in mass-media, dar vei obtine clienti sa le arati ca produsele tale sunt mai eficiente si mai sanatoase decat ale concurentilor. ECF: Ce rol au vaperii in asta? Dr Farsalinos: Vaperii trebuie sa puna presiune pe companii pentru testari. Alegerile vaperilor trebuie sa se bazeze pe rezultatele testului, nu doar pe cum arata sau ce gust au produsele deoarece este mai important pentru ei asta, pe termen lung. Asta nu a fost asa pana acum dar pana la urma cred ca va fii. ECF: Campania crowdfunding campaign on Indiegogo a astras o multime de donatii pentru companiile de tigari electronice. A fost ceva planificat? Dr Farsalinos: Sa fiu sincer, am fost surprins. M-am asteptat ca cei mai multi bani sa vina de la vaperi. Dar sunt incantat sa vad ca am gresit deoarece nu am avut prea multe reactii pozitive de la companiile de tigari electronice pana atunci. In mod normal gasesti un sponsor pentru intregul proiect, cercetarea nu e normal sa fie platita de fundatie. De fapt, este destul de rar si cu siguranta e ceva ce nu am mai facut inainte. Dar pentru ca a avut un succes asa mare o voi face din nou. ECF: Suspectezi ca ai putea vedea la vreo companie pe care ai finantat-o un rezultat in favoarea lor? Dr Farsalinos: Posibil, dar nu asa lucram noi. Am cumparat anonim, in cele mai multe sau chiar in toate cazurile, lichide ce erau noi pe piata, deci nimeni nu stie ce probe am colectat. In final, nu este benefic pentru acele companii sa discute doar aspectele pozitive ale vapatului. ECF: Exista o anume cercetare care ai vrea sa aiba loc chiar acum daca finantarea si resursele ar fi nelimitate? Dr Farsalinos: Ceea ce avem noi nevoie este sa urmarim studii pe termen lung cu mii de participanti. Dar aceste studii ar trebui sa inceapa acum si sa evolueze pe parcursul mai multor ani. Efectele adverse ale fumatului vin pe parcurs; niciun fumator nu a murit dupa un an de fumat, de aceea noi avem nevoie sa fim rabdatori. De asemenea, vaperii sunt in general tineri, la 30-40 de ani, deci riscul de a se dezvolta boala este mic. Deci pentru a vedea rezultate statistice semnificative la nivel epidemiologic trebuie sa vezi mii de cazuri, urmarite timp de ani de zile. Aceasta cercetare este pe cale sa devina foarte, foarte importanta. Sursa: Exclusive ECF Interview: Dr Konstantinos Farsalinos | Vaping.com


Cercetatorul care a studiat tigarile electronice – interviu

 Dr. Konstantinos Farsalinos este un personaj cunoscut care a facut multe cercetari in industria tigarilor electronice, iar ECF - http://www.e-cigarette-forum.com , printre cele mai cunoscute forumuri la nivel international, a publicat un interviu cu acesta. El a povestit despre viitorul vapatului si despre experti recunoscuti care nu spun intotdeauna adevarul despre tigara electronica.     In urmatoarele randuri veti citi o parte din interviu pe care il gasiti complet si pe forum: E-cigarette forum: Munca dvs. de zi cu zi este ca cercetator cardiovascular la un spital din Belgia, ce va determinat sa va concentrati cercetarile pe tigarile electronice? Dr Farsalinos: S-a intamplat printr-o coincidenta. Tocmai terminasem un studiu despre detectarea disfunctiei cardiace la fumatori, cand doi prieteni mi-au trimis o poza cu noile lor tigari electronice. Prima mea reactie a fost ca si-au irosit banii pe o prostie. Daca isi doreau cu adevarat sa renunte la fumat le-as fi prescris niste medicamente. Dar au ramas cu tigarile electronice si au continuat sa-mi trimita poze cum vapau. Dupa un timp, mi-am dat seama ca tigara electronica intr-adevar functioneaza pentru ei. Am decis ca acest lucru este ceva care trebuie sa fie privit in mod corespunzator, la un nivel stiintific, asa ca am decis sa fac unele cercetari pentru a vedea beneficiile potentiale. Am descoperit un forum dedicat tigarilor electronice din Grecia si acolo am gasit voluntari pentru primul meu studiu clinic despre tigarile electronice. ECF: Un numar mare de persoane din domeniul medical par sa fi luat automat o pozitie impotriva tigarilor electronice. Simtiti ca dumneavoastra si echipa dumneavoastra va luptati singuri impotriva tuturor? Dr Farsalinos: Anul trecut, m-am simtit destul de singur. Eram doar cativa care incercam sa cercetam tigarile electronice si, probabil, eram considerati nebuni de cei mai multi experti din domeniul nostru. Dar suntem in crestere; tigarile electronice obtin din ce in ce mai mult sprijin in fiecare zi. In ultimele cateva luni, am intalnit mai multe persoane din domeniul stiintific si medical care sa ne sprijine. ECF: De ce acesti oameni s-au aratat interesati abia acum? Dr Farsalinos: Inca nu exista suficiente informatii, insa este cu mult mai mult decat ce a fost disponibil in anii precedenti. In acest timp publicul a inceput sa afle adevarul despre tigarile electronice, in ciuda publicitatii negative. Cred ca acesti factori i-au convins pe oameni sa acorde mai multa atentie acestor dispozitive. Cred ca majoritatea oamenilor care isi exprima opinia negativa despre tigarile electronice nu prea cunosc foarte bine aceste produse. Daca iti exprimi parerea ta despre tigarile electronice in public, ar trebui sa stii despre ce vorbesti, pentru ca lucrurile pe care le spui ca om de stiinta influenteaza o multime de oameni. ECF: Exista o ironie in ceea ce priveste aceasta situatie... Dr Farsalinos: Nimeni nu se asteapta ca tigarile electronice sa fie un obicei absolut sigur si sanatos. ECF: Asta este interesant, pentru ca din ceea ce vad in presa unele persoane nu vor fi fericite cu tigara electronica decat cand vor afla ca aceasta este 100% fara riscuri. Dr Farsalinos: Stii vreun medicament care sa nu aibe efecte secundare? De exemplu : Paracetamolul este utilizat in intreaga lume, dar este cauza numarul unu prin care oamenii isi pun in pericol viata. Daca luati doar 10 comprimate o data, va puteti dezvolta necroza hepatica acuta. Este important, sa fie clar, ca noi nu spunem ca tigarile electronice sunt un lucru bun. Sunt un lucru bun pentru un fumator, nu sunt un lucru bun pentru toata lumea. Nu as sugera niciunui nefumator sa se apuce de vapat. Dar pentru fumatori, avand in vedere efectele devastatoare ale tutunului, nu exista nicio comparatie. Este o adevarata revolutie in reducerea efectelor nocive cauzate de tutun. Desi un lucru ideal ar fi ca vapatul sa fie doar o „punte” pentru a renunta la fumat, iar la sfarsit sa te opresti si cu asta. Cea mai mare diferenta intre fumat si vapat este ca tigarile din tutun s-au facut pentru a transforma nefumatorii in fumatori. Inca de la inceput, tigarile electronice au fost comercializate pentru ca fumatorii sa devina vaperi, nu pentru ca nefumatori sa devina vaperi. Companiile de tigari electronice nu trebuie sa vizeze tinerii sau nefumatorii si asta este diferenta mare pe care autoritatile refuza sa o accepte. ECF: A fost vreunul din studiile pe care le-ati realizat, interpretat gresit de altii? Dr Farsalinos: UE, cu siguranta, a avut grija ca fraze din studiile mele sa fie izolate si prezentate intr-un context diferit. Eu nu pot da vina pe autoritatile de reglementare pentru ca nu sunt oameni de stiinta sau experti in tot ce legifereaza, desigur. Dar cel putin ei ar trebui sa citeasca documentele detaliat si sa ceara clarificari si sfaturi atunci cand au nevoie. Adesea, acestia nu fac acest lucru. Ei iau doar o propozitie care se potriveste cu agenda lor si o folosesc pentru a aplica reglementari care afecteaza milioane de oameni. Nu am fost surprins de reactia autoritatilor de reglementare UE fata de tigarile electronice. Problema pentru ei este ca au actionat prea tarziu, pentru ca exista atat de multe milioane de utilizatori in Europa, care nu le pot ignora si de aceea ei nu le pot interzice sau aplica reglementarile medicinale. Daca ar fi incercat sa faca asta in urma cu trei ani, nimeni nu ar fi acordat atentie si ar fi reactionat mai putin. Dar ei s-au trezit cam tarziu. Asta e bine pentru tigarile electronice si pentru fumatori. Actualul regulament UE are probleme semnificative, in special in ceea ce priveste limitele de nicotina. Limita stabilita este foarte mica. Am facut doua studii privind absorbtia de nicotina din tigarile electronice. Desi am folosit vaperi cu experienta, nivelul de absorbtie a fost de aproximativ o treime din cel care se absoarbe din tigarile din tutun – trebuie sa vapezi timp de 35 de minute pentru a obtine un nivel plasmatic de nicotina similar cu a fuma o tigara de tutun in cinci minute . Acest lucru arata ca tigarile electronice nu furnizeaza nicotina la acelasi nivel, in special cu aceeasi viteza, ca si tigarile de tutun . ECF: In cazul in care tigarile electronice ar fi mult mai eficiente, ar fi acestea mai eficiente ca si dispozitive de renuntarea la fumat? Dr Farsalinos: Desigur, cu cat simulezi mai mult livrarea de nicotina cu atat va fi mai bine. Exista o multime de lucruri de facut pentru a imbunatatii tigarile electronice. Dar, avand o limita superioara de 20 mg este un pas inapoi mare . ECF: Acesta este punct de vedere controversat, ca tigarile electronice ar trebui sa fie mai puternice. Dr Farsalinos: Este, dar exista si alte probleme. Cele mai recente studii arata ca nicotina are nevoie de alte substante chimice prezente in tutun pentru a fi cu adevarat dependenta. Nicotina in sine nu este atat de dependenta precum credeam. Nu spun ca nu este dependenta, dar se pare ca alti alcaloizi intensifica dependenta nicotinei. Acestia nu sunt prezenti in tigarile electronice. Ma indoiesc ca un nefumator ar putea fi dependent de tigari electronice. Nu spun ca este imposibil, dar cred ca este foarte dificil. Sursa:http://www.e-cigarette-forum.com/infozone/news/exclusive-ecf-interview-dr-konstantinos-farsalinos.html?utm_source=ECF+Active+Members+Opted-in.&utm_campaign=b0f75df295-E-news_Jan_2014&utm_medium=email&utm_term=0_22416810d6-b0f75df295-25305853


Comanda telefonic tigara electronica la 0728 844 272
Powered by .Studio
Validare varsta
Ai implinit 18 ani?

Poți intra pe acest site numai dacă declari pe propria răspundere că ai împlinit vârsta legală.